Moped – Klasse AM 146

Mopedopplæringa er inndelt i fire trinn;

  • Trinn 1 – Trafikalt Grunnkurs
  • Trinn 2 – Grunnleggande opplæring
  • Trinn 3 – Trafikal Del
  • Trinn 4 – Avsluttande Opplæring

Det er ikkje nokon obligatorisk teoriundervisning i denne klassa, men sidan elevane er i 15-16 års alderen, og såleis har begrensa med trafikal erfaring synes vi at dei må ha ei teoretisk innføring før den praktiske delen (køyretimane) startar. Difor startar Moped-kursa ved Rotevatn Trafikkskule alltid med gratis teorikurs.

Det er ingen praktisk prøve (førerprøve) i denne klassa. Det er kun teorieksamen ved en trafikkstasjon, og denne kan takast tidlegast den dagen eleven fyller 16 år.