Kort om oss

Bakgrunn

Rotevatn Trafikkskule vart skipa i 1976 av John Rotevatn, og er i dag ein av dei eldste og mest entusiastiske trafikkskulane på Sunnmøre. 

Kjell Erik Rotevatn, son til John Rotevatn, byrja ved trafikkskulen i 2005 og er i dag fagleg og dagleg leiar i trafikkskulen. Trafikkskulen etablerte seg i Ulsteinvik i 2011 og utvida med dette omfanget sitt. Dette bidrog til at skulen fekk fleire trafikklærarar som i dag praktiserar til rundt om på Søre Sunnmøre.

Rotevatn Trafikkskule AS kjøpte opp Skårbrevik Trafikkskole på Moa i Ålesund i byrjinga av 2018, og vidarefører trafikkskulen under sitt godt kjende namn.

Alt i alt har dette medført at vi er den største trafikkskulen på Nordvestlandet med heile 21 tilsette, som yter deg trafikkopplæring på heile Sunnmøre.

Ønskjer du å finne
ei avdeling nær deg?

Rotevatn Trafikkskule er størst på Sunnmøre og har alternativ for deg som bur på Sunnmøre. Gå til våre kontakt-sider ved å trykke på knappen, og vi viser deg våre avdelinger. Vi gler oss til å høyre frå deg!

Kvifor velje Rotevatn Trafikkskule?

Lang erfaring

Vi har til saman over 50 års erfaring med trafikkopplæring

Medlem av ATL

ATL – Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

God opplæring

Tett oppfølging frå skulebenk og fram til sertifikat

Lite sårbar

…mot fråvær. Vi har stor tilgang på dyktige lærarar til ei kvar tid.

Teorifilm.no

Ekslusiv einerett på Sunnmøre

Dyktige trafikklærarar

Våre trafikklærarar er utdanna og har solid erfaring.

Moderne køyretøy

Vi har oppdaterte køyretøy med det siste av funksjonar

Elevrapport

Løpande attendemelding til elev & føresette

Trafikksikker opplæring

Vi stiller krav til rett type verneutstyr og god synlegheit